Reparationer

Vi er en kvalitetsbevist virksomhed med højt serviceniveau, der kan levere kvalitets arbejde til rette pris.

30 års erfaring i aluminium- og rustfri stålkonstruktioner.

Vi har udført reparationer på rullende materiel fra DSB siden 2004, herunder foretaget reparationer af 234 dørblade på FLYTOGET i Norge,
som kører mellem Gardermoen lufthavn og Oslo.

Speciale:

BT Service har fået en godkendelse til reparation og udskiftning af yderplader på tog dørblade ved:

Størstedelen af togene på de skandinaviske og europæiske baner, er fra fabrikken konstrueret til en levetid der ligger på ca. halvdelen af den tid DSB og andre aktører rent faktisk bruger togene. Dette betyder at der opstår en ufravigeligt krav om at renovere / levetidsforlænge ALLE tog og dermed også dørene. Reparation af togdøre er BT Services kernekompetence.

Via indgående erfaring med reparation af aluminium er der opbygget et setup der sikrer reparation af togdøre i en standard der ligger OVER standarden på en ny dør, til en pris der ligger markant under en ny dør.

For kunden er der ud over de to fordele i standarden, samt pris er der yderligere en stor fordel i at afmontering samt montering af en eksisterende dør, er markant minder kompliceret og tidskrævende end at montere en ny dør.

At reparere / levetidsforlænge togdøre. Via et unikt setup og kompetencer/erfaringer der ikke findes lige i Danmark har BT Service opbygget et setup der gør det muligt at afmontere togdøre, transportere dem sikkert til Fabrikken i Ebeltoft, udføre en reparation i en standard over originalspecifikationen på døren, transportere døren tilbage, og montere den på toget. Dette kan gøres omkostningseffektivt, og vel inden for den tid andre aktører skal bruge på at foretage alle de andre dele af levetidsforlængelsen på toget. BT Services ydelser kan således gøres uden krav om ændringer i det normale serviceinterval hos DSB og andre aktører.